Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Enginyeria Química

Curs acadèmic

Crèdits ECTS

240 ECTS, 4 anys

Centre que l'imparteix

Escola Politècnica Superior

Any d'inici

2018-19

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, castella i anglès

Places

40

Coordinació

Esther Bartolí Soler eps.coordgeq@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Titulació en xifres - Tronc Comú
Titulació en xifres - Tronc Comú
Titulació en xifres - Tronc Comú
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Qualitat
Qualitat
Qualitat
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Campus Igualada-UdL
Campus Igualada-UdL
Campus Igualada-UdL
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat

Presentació del Grau

La paraula enginyeria prové d'enginy, que és "la facultat que l'home té de pensar, inventar amb rapidesa i facilitat". Així, la principal funció d'un enginyer és donar solucions viables als problemes que sorgeixen dels diferents camps relacionats amb les ciències pràctiques. D'altra banda, la química prové d'alquímia i es podria dir que és la ciència que estudia la composició, estructura i propietat de les diferents substàncies i de les seves transformacions. Per tant, l'enginyeria química és l'art de dur a terme a escala industrial una transformació química de les substàncies.

L'enginyeria química és una àrea del coneixement bàsicament aplicada i que tracta els processos químics industrials des de la seva concepció fins a la seva correcta operació. Els graduats en enginyeria química treballen en un ventall molt ampli d'activitats industrials, aplicant els seus coneixements de ciència i tecnologia per solucionar els diferents problemes de manera eficient, segura i econòmica en indústries farmacèutiques, construcció, papereres, petroquímiques, electrònica i microelectrònica, de polímers, biotecnologia, medi ambient, etc.

Des d'aquesta professió, a més, es podrà actuar positivament en tots els processos industrials i econòmics per la preservació de la ecologia i medi ambient.

Per què has d'estudiar aquest grau al campus Igualada-UdL?

El grau en Enginyeria Química de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (Campus Igualada-UdL) té com a objectiu formar professionals del món de l'enginyeria química amb un vessant molt pràctica i en un ampli ventall d'activitats industrials.

Aquest grau proporciona la formació necessària per a la transformació de les matèries primeres en productes industrials, per a l’anàlisi i elaboració de productes orgànics i inorgànics, i per al control de qualitat d’aquests processos.

Els estudiants d'aquest grau reben una sòlida formació teòrica que és complementada pel treball aplicat en els laboratoris de l'escola.

Amb aquesta titulació s’adquiriran els coneixements tècnics i les competències necessàries per a exercir la professió d'enginyer/a química.

Els alumnes que es graduïn, tindran un perfil formatiu idoni per poder desenvolupar la seva carrera professional en tasques: de gestió,organització comercial i direcció en àmbits de treball com la indústria química, els laboratoris d’anàlisi química, d’assajos i de control de qualitat, els departaments comercials i de màrqueting, les empreses consultores i assessories, l’administració pública o la universitat. 

També si decideixen continuar la formació universitària, es podrà accedir als estudis de màster. Podreu gaudir d'accés directe al Màster en Enginyeria del Cuir, que imparteix també l'EPS al campus Igualada i al Màster en Enginyeria Industrial, que s'imparteix a Lleida sense complements formatius.

El Màster en Enginyeria del Cuir, únic a Europa, té com a finalitat que els seus estudiants adquireixin una formació avançada multidisciplinària així com les habilitats necessàries, orientades a la formació de professionals que contribueixin a la competitivitat, sostenibilitat i innovació de les activitats relacionades amb les indústries d'adoberia i annexes a nivell mundial: Indústria de l'adobament, principals divisions especialitzades del sector químic, eco innovació i sostenibilitat de processos, gestió de la qualitat de producte manufacturat en els principals mercats del cuir (automoció, aeronàutic, calçat).

Vine a l'Escola Politècnica Superior a estudiar una titulació actual, professionalitzadora i imprescindible per assolir els reptes de la societat del segle XXI. A més, els estudis tenen una altíssima demanda laboral:

 • Perquè la Universitat de Lleida té una àmplia experiència docent en aquesta oferta docent. En el curs 2020-21 l'EPS celebra el seu 30è aniversari.
 • Perquè per facilitar la internacionalització docent i laboral del nostre alumnat, el 25% de la docència del Grau en Enginyeria Química s'oferiex en anglès.
 • Perquè l'EPS gaudeix d'un alt nivell d'internacionalització. Els alumnes del Grau en en Enginyeria Química poden gaudir d'una àmplia oferta de mobilitat internacional i una doble titulació internacional.
 • Perquè es desenvolupa al Campus Igualada-UdL, en un entorn privilegiat i unes instal·lacions modernes (inaugurades l'any 2014) .

Per instrumentar el Grau en Enginyeria Química, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Grau enEnginyeria Química.
 • Grups reduïts que faciliten l’i ntercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives 
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (60 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.

Quina Enginyeria Industrial puc triar?

L'Escola Politècnica Superior (EPS) proposa als alumnes una flexibilitat total a l'hora de cursar un dels 5 graus d'enginyeria industrial que ofereix:

 • Enginyeria Mecànica (Campus Lleida)
 • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Campus Lleida
 • Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (Campus Lleida)
 • Enginyeria Química (Campus Igualada)
 • Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Campus Igualada)

Els estudiants que volen cursar alguna de les 5 enginyeries industrials que ofereix l'EPS fan la preinscripció a una entrada única comuna per cadascun dels campus, anomenada tronc comú d'enginyeria industrial. Així doncs, l'estudiant pot escollir en quin dels dos campus es matricula durant els dos primers cursos i pot canviar de campus a 3r i 4rt curs, si ho desitja (en funció del grau que vulgui cursar). Les entrades de preinscripció universitària són:

 • A campus Lleida: "Enginyeria Mecànica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (Agrupació) (Lleida)"
 • A campus Igualada: "Enginyeria Química/ Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Agrupació) (Igualada)"

Així doncs el tronc comú d'enginyeria industrial brinda als alumnes més temps per decidir quina titulació vol cursar. Aquesta decisió es posposa fins a 3r curs, quan l'alumne coneix bé les diferents branques de l'àmbit industrial.

Atribucions professionals

La Orden CIN/351/2009, estableix  quines titulacions habiliten per a la professió d'Enginyeria Tècnica Industrial. A l'EPS les titulacions que s'ofereixen amb aquestes atribucions professionals són:

 • Grau en Enginyeria Mecànica.
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
 • Grau en Enginyeria Química.

Tanmateix, a l'EPS s'ofereixen també dues altres titulacions de l'àmbit de l'enginyeria industrial:

 • Grau en Enginyeria de l'Organització Industrial i Logística.
 • Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat.

Aquestes dues titulacions ofereixen una formació especialitzada en dues branques de l'enginyeria industrial, i donen també accés directe al Màster en Enginyeria Industrial, que permet assolir les atribucions professionals d'Enginyeria Industrial.

Sortides professionals

Els graduats en Enginyeria Química de l'Escola Politècnica Superior, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQU, Informe laboral 2023 dels graduats i graduades aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 95%

Amb aquesta titulació es podran adquirir els coneixements tècnics i les competències necessàries per a exercir la professió d'enginyer/a Química, que els proporcioni les competències necessàries per ser capaços d'adaptar-se a un món laboral amb moltes sortides professionals, dinàmic i canviant:

 • Per tenir la capacitat per a promoure la millora contínua i la innovació de productes i de serveis.
 • Per incrementar la competitivitat i la sostenibilitat de les activitats industrials i de serveis.
 • Per ser els protagonistes en el desenvolupament econòmic sostenible.
 • Per ser actors imprescindibles per a les empreses: cada dia es necessiten una major nombre d'enginyers.
 • Per eregir-se com a líders en idees, projectes i empreses i impulsors de la innovació.
 • Per estar presents en totes les àrees i sectors rellevants.
 • Per ser reconeguts socialment com a dinamitzadors del progrés.

Doble titulació internacional

El Doble Grau en Enginyeria Química i Engenharia Química amb la universitat brasilera de Facens neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de les dues universitats d’assolir una segona titulació en una universitat estrangera que els capaciti per afrontar amb majors garanties d’èxit els seus futurs reptes laborals, així també com aprendre un nou idioma com és el Portuguès.

Donat que la doble titulació es vehicula a través dels processos de mobilitat que ofereix la UdL, no és fins al 3er curs del Grau en Enginyeria Química que els estudiants poden accedir a cursar aquesta doble titulació, que ofereix l’oportunitat d’estudiar un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l’altra universitat i rebre, amb la mateixa durada que el Grau de la UdL, també el títol de l’altra institució. A més a més, per als estudiants brasilers suposa la possibilitat d’accedir als estudis de Màster en Enginyeria Industrial.

L’Escola d’Enginyeria Facens es troba a la ciutat de Sorocaba. La ciutat, fundada el 1654, està situada a 90 km de São Paulo i té 670.000 habitants. FACENS és la primera institució d’educació superior del sector fundada a Sorocaba i que va obtenir el Premi Superior en concepte institucional del Ministeri d’Educació el 2018 entre altres premis d’altres institucions. S'ha convertit recentment en una universitat completa que ofereix, no només estudis d'enginyeria, sinó d'altres. FACENS és una institució emprenedora amb molts i diversdos laboratoris i centres d’innovació (Smart Campus, LIGA Facens, Ipeas, FabLab ...) orientats al sector professional i al desenvolupament, però també oberta a tots els estudiants que vulguin participar-hi. Cal destacar també els objectius de desenvolupament sostenible implicats en tots els seus projectes.

 

Descobreix el grau en 3 minuts