Calendari acadèmic

El Calendari Acadèmic és el document aprovat pel Consell de Govern de la UdL, així com per la Comissió d'Estudis i la Comissió de POP de l'Escola Politècnica Superior que mostra la distribució de les diferents activitats formatives (períodes de docència, períodes de tutories), les activitats d'avaluació, el lliurament de les actes, la jornada d'acollida, etcètera, així com els períodes festius a realitzar per l'alumnat durant el curs acadèmic.

Veure Calendari Acadèmic Actual