Objectius i competències

L’objectiu de la titulació de Grau en Enginyeria Química és proporcionar la formació necessària per a la transformació de les matèries primeres en productes industrials, per a l’anàlisi i elaboració de productes orgànics i inorgànics, i per al control de qualitat d’aquests processos. Amb aquesta titulació es podran adquirir els coneixements tècnics i les competències necessàries per a exercir la professió de Grau en enginyeria química, que els proporcioni les competències necessàries per ser capaços de:

  • Moltes sortides professionals i cada dia un nou repte.
  • Promoure la millora contínua i la innovació de productes i de serveis.
  • Incrementar la competitivitat i la sostenibilitat de les activitats industrials i de serveis.
  • Protagonistes en el desenvolupament econòmic sostenible.
  • Imprescindibles per a les empreses: cada dia es necessiten una major nombre d'enginyers.
  • Líders en idees, projectes i empreses i impulsors de la innovació.
  • Presents en totes les àrees i sectors rellevants.
  • Reconeguts socialment com a dinamitzadors del progrés.

Per això la configuració del pla d’estudis s’orienta a l’adquisició, per part dels alumnes, de coneixements, capacitats i destreses, i d’una perspectiva oberta per a adaptar-se als nous escenaris que puguin trobar-se en el seu futur professional.

Aquesta és una professió regulada per llei i les seves atribucions professionals venen especificades a la Llei 12/1986, d’1 d’abril.

Per obtenir aquest perfil professional la institució que imparteix la titulació ha de garantir que es compleixen uns objectius i que s'adquireixen unes competències que podeu consultar a la següent TAULA DE COMPETÈNCIES